Medžių architektūra: architektas Gintaras Balčytis kuruos Lietuvos paviljoną 2025-ųjų metų Venecijos architektūros bienalėje.

Lietuvos architektų sąjungos projektas atstovaus Lietuvai 19-ojoje Venecijos architektūros bienalėje 2025 metais. 

„Būsimoje ekspozicijoje norime pakviesti permąstyti esamus bei atverti naujus mąstymo būdus architektūroje ir visuomenėje. Mūsų idėjos centre yra architektūra, kurioje gyvas medis tampa aktyviu veikėju ir partneriu, įkvepiančiu architektūrą, ir tuo pačiu saugančiu esamą ekosistemą bei vietos istorijos tęstinumą. Tai pasakojimas apie nenukirsto medžio naudą, kuris skatina atrasti originalius architektūros sprendimus. Pastaraisiais metais matėme ne vieną atvejį, kuomet medžiai, vietoj to, kad būsimos statybos vietoje būtų išsaugomi kaip svarbi vietos tapatybės dalis, buvo nukertami. Turėtume pradėti ieškoti būdų kaip kurti architektūrą išsaugant medžius, gyvybę. Lietuvos paviljono ekspozicijoje Venecijoje norime parodyti, kad tam egzistuoja sprendimai ir galime jais pasinaudoti“, – paviljono koncepcija dalijasi projekto „Medžių architektūra: iš vietos šaknų virsta“ idėjos autorius ir kuratorius architektas Gintaras Balčytis. Paviljono komisarė – dr. Jūratė Tutlytė.

Paviljono vizijai įgyvendinti kaip atsvara žaliojo smegenų plovimo beprasmybei bus naudojamasi įtaigių meninių instaliacijų galimybėmis, videografikos menu, filmuota medžiaga, pastatų maketais pristatant tarptautiniu ir nacionaliniu mastu pripažintus praėjusio, esamo ir būsimo laikotarpio Lietuvos architektūros objektus, kurių architektūrinė idėja neatsiejama nuo toje vietoje augančių medžių. Jie ir taps pagrindu platesnėms diskusijoms apie gamtos elementų praradimus urbanizuotose teritorijose, to reikšmę pažeistoms vietos ekosistemoms, bendruomenėms, kolektyvinei atminčiai ir architektūrai. Į renginius ar iniciatyvas bus siekiama įtraukti įvairias suinteresuotas grupes: architektus, dizainerius, mokslininkus, menininkus, verslo atstovus, pramonės specialistus, sprendimų priėmėjus, akademikus ir plačiąją visuomenę. Tai bus puiki galimybė dalintis žiniomis ir idėjomis architektūroje, urbanistikoje ir visuomenės kultūroje skatinant bendradarbiauti kuriant ir puoselėjant tvarią aplinką.

ARCHITREECTURE: futurising. future rising

Medžių architektūra: iš vietos šaknų kyla

Lietuvos paviljono ekspozicija 19-oje Venecijos architektūros bienalėje kvies permąstyti esamus ir atverti naujus architektūros santykio su gamta būdus klimato kaitos, industrinės taršos ir žaliojo smegenų plovimo beprasmybės kontekste. 

Idėjos centre yra at(si)kuriantis ir subalansuotas santykis, kur gyvasis medis tampa pagrindiniu architektūrinės idėjos ir minties įkvėpėju, aktyviu partneriu, saugančiu susiklosčiusios aplinkos ekosistemą bei užtikrinančiu vietos dvasios, jos atminties ir santykio su bendruomene tęstinumą.

Apnuogintoje nukirsto medžio akistatoje klausiama, ką prarandame, kai nutraukiame (savąją) gyvybę palaikančias šaknis? Akcentuojama pozityvioji Lietuvos architektūros patirtis, pristatant originalius kūrinius, kurių architektūrinė idėja neatsiejama nuo vietoje augančių medžių. Tuo pačiu ekspozicija veiks ir kaip aktyviai atvira tarptautinių, tarpdisciplininių diskusijų ir idėjų mainų platforma ateities įsivaizdavimui bei būsimųjų architektūros krypčių proklamacijai kurti. 

Lietuvos paviljono Venecijos architektūros bienalėje projekto organizatorius – Lietuvos architektų sąjunga.

adresas korespondencijai: Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius, Lietuva/Lithuania, info@architektusajunga.lt

Kuratorius ir vadovas – architektas Gintaras Balčytis.  

Komisarė – Jūratė Tutlytė.

Parodos architektė – Vika Pranaitytė.

Parodos audiovizualika ir erdvės, patyrimo dizainas – Lina Pranaitytė, Urtė Pakers („Bionics“).

Komunikacijos vadovė – Ina Žurkuvienė.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba